EEGS Print E-mail

www.eegs-project.eu

EGNOS to jeden z systemów SBAS - Satellite Based Augumentation System
Zadaniem systemu jest wprowadzenie poprawek różnicowych zapewniając znaczne zwiększenie dokładność w trzech wymiarach oraz weryfikacja danych pochodzących z systemu GPS, sprawdzając czy nie wystąpiły błędy podczas transmisji lub czy nie doszło do awarii któregoś z satelitów. Nie spełnia on jednak wszystkich wymaganych parametrów na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie pełnej dostępności systemu EGNOS na naszym terytorium Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadziło prace badawcze w tym kierunku i składało aplikacje w 7-mym Programie Ramowym. Ostatnia z nich, złożona w ramach konsorcjum koordynowanego przez hiszpańską firmę GMV, zakończyła się powodzeniem. Dotyczy ona niniejszego projektu EEGS (EGNOS Extension to Eastern Europe).

Projekt zakłada osiągnięcie czterech podstawowych celów podczas całej jego realizacji:

- Udowodnienie, że pokrycie systemem EGNOS może zostać  łatwo rozszerzone na obszar wschodniej Europy za pomocą poprawy algorytmów jonosferycznych.

- Osiągnięcie wpółdziałania systemu EGNOS z rosyjskim systemem SBAS- SDCM.

- Szerokie zastosowanie EDAS (EGNOS Data Access System) do precyzyjnego pozycjonowania (PPP- Precise Point Posistioning

- Analiza wpływu systemu Galileo na jakość serwisów systemu EGNOS i współdziałanie systemów EGNOS i SDCM

Last Updated on Thursday, 12 August 2010 15:02
 
Start EEGS
We have 34 guests online
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL