Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum SPIE, które odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku w Warszawie. W ciągu ostatnich 23 lat sympozja SPIE poświęcone tematyce teledetekcji stały się największym i najbardziej prestiżowym, corocznym, międzynarodowym spotkaniem na ten temat w Europie.

Więcej …
Organizacja studiów Drukuj Email

Czas trwania studiów

Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadzi czteroletnie interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie satelitarnych badań Ziemi i Układu Słonecznego.

Profile studiów

punkt1astrzFizyka kosmicznego otoczenia Ziemi
punkt1astrzGeodynamika

Zasady funkcjonowania i odpłatność

Studia odbywają się według ogólnych zasad ustalonych dla szkół wyższych i instytutów PAN i są bezpłatne.

Doktoranci otrzymują w czasie trwania studiów nieopodatkowane stypendium w wysokości 1500 złotych oraz pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady przyjęcia

Kandydat (kandydatka) na studia doktoranckie powinien mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie bądź bezpośrednio związanej z badaniami kosmicznymi (geofizyka, astronomia, fizyka, geodezja) lub mogącej być wykorzystaną w takich badaniach (np. elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika, geologia, inżynieria środowiska itp.).

Kandydat/ka powinien wykazać iż odbyte studia wymagały zaliczenia egzaminów z matematyki w ciągu nie mniej niż czterech semestrów.

Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Przyjęcie na studia doktoranckie uzależnione jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ta powinna przekonać komisję, iż kandydat posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje intelektualne, przy czym bierze się również pod uwagę wyniki studiów wyższych i ewentualnej dotychczasowej pracy zawodowej.

Warunkiem zaproszenia na rozmowę jest złożenie w określonym przez CBK terminie kompletu wymaganych dokumentów.

Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2016 11:34
 

Studia doktoranckie

Reklama
Start Studia doktoranckie Organizacja studiów
Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL