Aktualności

Centrum Badań Kosmicznych PAN jest obecnie zaangażowane w dwa projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej związane z procesem lądowania na Fobosie – księżycu Marsa.

W projekcie ESA REST (w konsorcjum z GMV Rumunia, AVS Wielka Brytania) CBK PAN odpowiada za kształtowanie dynamiki podwozia lądownika przez aktywne sterowanie.

Więcej …
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników naukowo-technicznych Drukuj Email
wtorek, 30 października 2018 14:51

W związku z rozpoczęciem projektu TEAM TECH POIR.04.04.00-00-5C65/17-00 „Future control and data handling unit for platforms and payloads for microsatellites” ogłaszam nabór pracowników naukowo-technicznych o następujących, wymaganych kwalifikacjach:

1. tytuł zawodowy minimum inżyniera elektronika,
2. minimum 10-cio letnie doświadczenie w projektowaniu i testowaniu układów elektroniki cyfrowej (w tym co najmniej trzy-letnie doświadczenie w realizacji projektów satelitarnych) lub minimum pięcio-letnie doświadczenie związane z projektowaniem i testowaniem satelitarnych układów elektroniki cyfrowej,
3. posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i testów systemów elektronicznych przeznaczonych dla kontroli, monitorowania i przetwarzania danych na pokładzie satelity i opartych o architekturę ARM/FPGA
4. dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowymi umiejętnościami branymi pod uwagę w czasie selekcji będą:

5. doświadczenie w implementacji nadmiarowych technik zwiększania niezawodności układów logicznych,
6. doświadczenie w implementacji zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach FPGA,
7. umiejętność korzystania z narzędzi ModelSim/Questa oraz znajomość metodologii weryfikacyjnych (np. UVVM),
8. bardzo dobra znajomość języka VHDL (93/2008),
9. dobra znajomość standardu ECSS-Q-ST-60-02,
10. umiejętność projektowania złożonych wielowarstwowych obwodów drukowanych oraz zgodnie ze standardami rodziny ECSS,
11. bardzo dobra znajomość środowiska Altium Designer,
12. dobra znajomość oprogramowania HyperLynx i symulacji z dziedziny integralności sygnałowej.

Przewiduję zatrudnienie nie więcej niż trzech pracowników naukowo-technicznych których głównym zadaniem będzie modyfikacja istniejącego w Laboratorium FPGA prototypu komputera pokładowego (aktualnie w na etapie TRL2-3) do wersji TRL6. Zadanie będzie realizowane przez minimum 30 miesięcy z datą rozpoczęcia 01.12.2018. Każdy z kandydatów zostanie zatrudniony w wymiarze ½ etatu i zgodnie ze stawkami obowiązującymi w CBK PAN i stosowanymi w Laboratorium FPGA (wymiar etatu i stawka możliwe do negocjacji z wyselekcjonowanymi kandydatami).

Wyboru kandydatów dokona komisja w składzie: dr inż. Piotr Orleański, dr inż. Roman Wawrzaszek oraz przedstawiciel FNP (decyzja o udziale przedstawiciela FNP pozostaje do uznania Agencji) na podstawie złożonych życiorysów oraz rozmowy z kandydatami.

Życiorysy kandydatów, w języku polskim lub angielskim, przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej w Dziale Kadr CBK PAN, pokój 129 do 9 listopada 2018, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do godziny 15:00. W życiorysie należy jednoznacznie odnieść się warunków 1-4 oraz, ewentualnie, 5-12 niniejszego ogłoszenia.

Rozmowy z kandydatami (bezpośrednio lub z użyciem komunikacji elektronicznej) zostaną przeprowadzone niezwłocznie po zebraniu życiorysów, w terminie uzgodnionym z każdym z kandydatów.

Ogłoszenie w formacie pdf

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie 00-716 przy ul. Bartyckiej 18A, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Administratorem danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18A w Warszawie 00-716. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji bądź maksymalnie przez okres dwóch lat. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, brak zgody na przetwarzanie oznaczać będzie rezygnację z udziału w tym procesie. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie skargi do organu nadzorczego. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk nie stosuje w procesach rekrutacji profilowania ani zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Poprawiony: środa, 31 października 2018 12:21
 
Start Praca Aktualne oferty Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników naukowo-technicznych
Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL