Aktualności

Pod koniec września ogłoszono zwycięzców prac plastycznych w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II w dwóch kategoriach wiekowych: Junior Skywalkers oraz Senior Skywalkers. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem – wpłynęło 2829 prac z 31 krajów, w tym z Polski aż 528 prac.

Więcej …
Aktualne projekty
Europlanet 2020 RI Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 11:19

logoeuroplanetProjekt Europlanet 2020 Infrastruktura Badawcza (Europlanet 2020 RI) jest odpowiedzią na wyzwania stojące wobec współczesnej planetologii. Wprowadza otwarty dostęp do danych badawczych, modeli i zasobów wypracowanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 12:01
Więcej…
 
EDEN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 marca 2015 11:00

Testy i demonstracje CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego End-user driven DEmo for cbrNe "EDEN"

Projekt EDEN ma na celu poprawę przygotowania państw UE do reagowania na skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi (CBRNE) poprzez wykorzystanie narzędzi i systemów wypracowanych w trakcie poprzednich projektów badawczo-rozwojowych, ich adaptację i integrację. W wyniku tego zostanie opracowany interoperacyjny system, gotowy do użytku w wielu państwach europejskich. Walidacja systemu zostanie przeprowadzona przez użytkowników końcowych podczas demonstracji na poligonach i w warunkach sztabowych.

 

Poprawiony: piątek, 20 marca 2015 11:11
Więcej…
 
BRITE-PL Drukuj Email

Strona projektu: http://www.brite-pl.pl

logo_brite_s

 

Satelita będzie polskim udziałem w programie BRITE, stworzonym przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie i ma służyć do obserwacji najjaśniejszych gwiazd w naszej Galaktyce. W ramach podpisanej umowy będą zbudowane 2 satelity: pierwszy powinien być umieszczony na orbicie w 2012 r., natomiast drugi - ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z MNiSW.

Poprawiony: środa, 28 lipca 2010 10:16
Więcej…
 
EEGS Drukuj Email

www.eegs-project.eu

EGNOS to jeden z systemów SBAS - Satellite Based Augumentation System
Zadaniem systemu jest wprowadzenie poprawek różnicowych zapewniając znaczne zwiększenie dokładność w trzech wymiarach oraz weryfikacja danych pochodzących z systemu GPS, sprawdzając czy nie wystąpiły błędy podczas transmisji lub czy nie doszło do awarii któregoś z satelitów. Nie spełnia on jednak wszystkich wymaganych parametrów na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie pełnej dostępności systemu EGNOS na naszym terytorium Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadziło prace badawcze w tym kierunku i składało aplikacje w 7-mym Programie Ramowym. Ostatnia z nich, złożona w ramach konsorcjum koordynowanego przez hiszpańską firmę GMV, zakończyła się powodzeniem. Dotyczy ona niniejszego projektu EEGS (EGNOS Extension to Eastern Europe).

Poprawiony: piątek, 20 marca 2015 11:11
Więcej…
 
GMES Drukuj Email

Strona Grupy GMES w CBK

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.

Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Poprawiony: poniedziałek, 17 maja 2010 13:23
Więcej…
 
PROTEUS Drukuj Email

proteus

proteus2

 

PROTEUS (Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe) http://www.projektproteus.pl/

Zmiany klimatyczne, rozrastanie się aglomeracji miejskich, międzynarodowy terroryzm są czynnikami, które sprawiają, że sytuacje kryzysowe mają miejsce coraz częściej i dotykają coraz większe obszary.

Zadaniem projektu PROTEUS jest opracowanie zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe i działania antyterrorystyczne.

Poprawiony: wtorek, 07 września 2010 11:23
Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2
Start Badania i rozwój Aktualne projekty
Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL