Aktualności

9 kwietnia 2018 dr Tomasz Mrozek, naukowiec Centrum Badań Kosmicznych PAN (Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Astronomiczny) jako pierwszy na świecie dostrzegł na powierzchni Słońca obszar aktywności, którego pojawianie się oznacza początek nowego, 25. cyklu słonecznego.

Więcej …
Aktualne projekty
Sat4Envi Drukuj Email
czwartek, 22 marca 2018 10:54

Projekt  ”System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Partnerami, którymi są: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900,00 pln. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%)

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2018 11:37
Więcej…
 
Europlanet 2020 RI Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 11:19

logoeuroplanetProjekt Europlanet 2020 Infrastruktura Badawcza (Europlanet 2020 RI) jest odpowiedzią na wyzwania stojące wobec współczesnej planetologii. Wprowadza otwarty dostęp do danych badawczych, modeli i zasobów wypracowanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 12:01
Więcej…
 
EDEN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 marca 2015 11:00

Testy i demonstracje CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego End-user driven DEmo for cbrNe "EDEN"

Projekt EDEN ma na celu poprawę przygotowania państw UE do reagowania na skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi (CBRNE) poprzez wykorzystanie narzędzi i systemów wypracowanych w trakcie poprzednich projektów badawczo-rozwojowych, ich adaptację i integrację. W wyniku tego zostanie opracowany interoperacyjny system, gotowy do użytku w wielu państwach europejskich. Walidacja systemu zostanie przeprowadzona przez użytkowników końcowych podczas demonstracji na poligonach i w warunkach sztabowych.

 

Poprawiony: piątek, 20 marca 2015 11:11
Więcej…
 
BRITE-PL Drukuj Email

Strona projektu: http://www.brite-pl.pl

logo_brite_s

 

Satelita będzie polskim udziałem w programie BRITE, stworzonym przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie i ma służyć do obserwacji najjaśniejszych gwiazd w naszej Galaktyce. W ramach podpisanej umowy będą zbudowane 2 satelity: pierwszy powinien być umieszczony na orbicie w 2012 r., natomiast drugi - ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z MNiSW.

Poprawiony: środa, 28 lipca 2010 10:16
Więcej…
 
EEGS Drukuj Email

www.eegs-project.eu

EGNOS to jeden z systemów SBAS - Satellite Based Augumentation System
Zadaniem systemu jest wprowadzenie poprawek różnicowych zapewniając znaczne zwiększenie dokładność w trzech wymiarach oraz weryfikacja danych pochodzących z systemu GPS, sprawdzając czy nie wystąpiły błędy podczas transmisji lub czy nie doszło do awarii któregoś z satelitów. Nie spełnia on jednak wszystkich wymaganych parametrów na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie pełnej dostępności systemu EGNOS na naszym terytorium Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadziło prace badawcze w tym kierunku i składało aplikacje w 7-mym Programie Ramowym. Ostatnia z nich, złożona w ramach konsorcjum koordynowanego przez hiszpańską firmę GMV, zakończyła się powodzeniem. Dotyczy ona niniejszego projektu EEGS (EGNOS Extension to Eastern Europe).

Poprawiony: piątek, 20 marca 2015 11:11
Więcej…
 
GMES Drukuj Email

Strona Grupy GMES w CBK

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.

Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Poprawiony: poniedziałek, 17 maja 2010 13:23
Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2
Start Badania i rozwój Aktualne projekty
Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL