Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na seminarium pod tytułem "Kierunek: Mars", które odbędzie się 6 kwietnia br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica. Organizatorami są Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi Przestrzeni Okołoziemskiej.

Referaty przedstawią: prof. Włodek Kofman, prof. Marek Banaszkiewicz, dr Paweł Wajer, dr Joanna Gurgurewicz.

Więcej …
Aktualne projekty
DRIVER+ Drukuj Email
czwartek, 10 maja 2018 13:21

logo

 

Celem projektu DRIVER+ jest stworzenie instrumentarium służącego bardziej efektywnemu wdrażaniu możliwości najnowszych technologii do procesów zarządzania kryzysowego w Europie (na różnym szczeblu). Realizacja tak określonego celu służyć będzie wzrostowi sprawności podmiotów ochrony ludności i instytucji zarządzania kryzysowego, szczególnie istotnej w obliczu narastających wyzwań związanych z coraz groźniejszymi konsekwencjami katastrof naturalnych oraz zagrożeń terrorystycznych.

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2018 13:27
Więcej…
 
Sat4Envi Drukuj Email
czwartek, 22 marca 2018 10:54

Projekt  ”System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Partnerami, którymi są: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900,00 pln. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%)

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2018 11:37
Więcej…
 
Europlanet 2020 RI Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 11:19

logoeuroplanetProjekt Europlanet 2020 Infrastruktura Badawcza (Europlanet 2020 RI) jest odpowiedzią na wyzwania stojące wobec współczesnej planetologii. Wprowadza otwarty dostęp do danych badawczych, modeli i zasobów wypracowanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 12:01
Więcej…
 
BRITE-PL Drukuj Email

Strona projektu: http://www.brite-pl.pl

logo_brite_s

 

Satelita będzie polskim udziałem w programie BRITE, stworzonym przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie i ma służyć do obserwacji najjaśniejszych gwiazd w naszej Galaktyce. W ramach podpisanej umowy będą zbudowane 2 satelity: pierwszy powinien być umieszczony na orbicie w 2012 r., natomiast drugi - ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z MNiSW.

Poprawiony: środa, 28 lipca 2010 10:16
Więcej…
 
GMES Drukuj Email

Strona Grupy GMES w CBK

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.

Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Poprawiony: poniedziałek, 17 maja 2010 13:23
Więcej…
 
SPEKTROP Drukuj Email

spektrop

 

SPEKTROP (Opracowanie obrazująco-spektralnych
systemów przeznaczonych
do zdalnej obserwacji obiektów)

spektrop.cbk.waw.pl

 

 

Poprawiony: wtorek, 07 września 2010 10:34
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2
Start Badania i rozwój Aktualne projekty
Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL