Doktoraty Drukuj
piątek, 15 lipca 2016 11:31

Tematy prac doktorskich i data obrony byłych doktorantów Studiów Doktoranckich CBK, (okres grudzień 2006 - grudzień 2014).

13.12 2006 Marek Strumik
"Testing for Nonlinear Dynamics In the Solar Wind Plasma"
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor - prof. dr hab. Wiesław Macek

25.04.2007 Marta Wachowicz
"Globalny model rozkładu stanów jonizacji ciężkich atomów plazmy słonecznej w heliosferze" 
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor - prof. dr hab. Stanisław Grzędzielski

25.04.2007 Katarzyna Kraszewska 
"Wyznaczenie parametrów ruchu płyt tektonicznych przy wykorzystaniu techniki laserowej /SLR/ oraz globalnego Systemu Pozycyjnego /GPS/. 
promotor - doc. dr hab. Miłosława Rutkowska

20.06.2007 Paulina Wolkenberg 
"Termiczna struktura atmosfery Marsa na podstawie wybranych pomiarów spektrofotometrem PFS podczas misji Mars Express"
promotor - prof. dr hab. Andrzej Jurewicz

20.11.2007 Krzysztof Skocki
"Akumulacyjne formy eoliczne wybranych obszarów Marsa w świetle danych obrazowych, spektrometrycznych oraz porównawczych badań terenowych analogów na powierzchni Ziemi". 
promotor - prof. dr hab. Andrzej Jurewicz

30.11.2007 Maciej Kalarus 
"Analiza metod prognozowania parametrów orientacji przestrzennej Ziemi"
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor - prof. dr hab. Wiesław Kosek

7.03.2008 Joanna Gurgurewicz 
"Charakterystyka mineralogiczno-petrologiczna i strukturalna obszaru Noctis Labyrinthus (zachodnia część Valles Marineris, Mars) w świetle danych marsjańskich"
promotor - prof. dr hab. Andrzej Jurewicz

28.03.2008 Tomasz Niedzielski 
"Prognozowanie altimetrycznych zmian poziomu oceanu i czasu UT1-UTC oraz towarzyszących im wybranych procesów geofizycznych".
promotor - prof. dr hab. Wiesław Kosek

19.09.2008 Sławomir Tarnopolski 
"Oczekiwany rozkład deuteru międzygwiazdowego w heliosferze".
promotor - doc. dr hab. Maciej Bzowski

29.09.2008 Karol Seweryn
"Dynamika manewru zbliżenia satelitów i ich połączeń za pomocą manipulatora o więzach nieholonomicznych".
promotor - prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

14.11.2008 Daniel Kucharski 
"Wyznaczanie parametrów rotacji satelity LAGEOS-1 z obserwacji laserowych"
promotor -doc. dr hab. Stanisław Schillak

2.12.2008 Borys Dąbrowski 
"Nawigacja grup robotów mobilnych na powierzchni księżyców i planet"
promotor - prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

27.01.2009 Roman Wawrzaszek 
"Kontrola i Sterowanie Formacjami Satelitarnymi za pomocą Wzajemnych Oddziaływań"
promotor - prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

06.04.2009 Paweł Lejba 
"Wyznaczanie orbit niskich satelitów z obserwacji laserowych dla potrzeb badań geodynamicznych"
promotor - doc. dr hab. Stanisław Schillak

15.04.2009 Paweł Wajer 
"Badanie ruchu planetoid znajdujących się w orbitalnym rezonansie 1:1 z Ziemią" 
(doktorat z wyróżnieniem) 
promotor - prof. dr hab. Grzegorz Sitarski

17.06.2009 Anna Wawrzaszek
"Analiza skalowania multifraktalnego turbulencji wiatru słonecznego"
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor - prof. dr hab. Wiesław Macek

26.02.2010 Alicja Rzeszótko
"Analiza czasowo-częstotliwościowa nieregularnych zmian parametrów orientacji przestrzennej Ziemi"
promotor: prof. dr hab. Wiesław Kosek

7.06.2010 Natalia Zalewska
" Budowa geologiczna i skład mineralny powierzchni marsjańskiej basenu Hellas, a przypuszczalna rola wody na planecie - w świetle satelitarnych danych spektrofotometrycznych w podczerwieni"
promotor: prof. Andrzej Jurewicz

22.02.2012 Mariusz Pożoga
"Scyntylacje jonosferyczne na dużych szerokościach geomagnetycznych" 
promotor: prof. Andrzej Wernik

1.03.2013 Anna Foks-Ryznar
"Analiza transferu czasu za pomocą systemu nawigacyjnego GLONASS w aspekcie jego przydatności do tworzenia TAI"
promotor: dr hab. Jan Łatka

26.02.2013 Małgorzata Wińska
"Udział globalnej i regionalnej hydrosfery lądowej w bilansie geofizycznej funkcji pobudzenia ruchu bieguna ziemskiego"
promotor: dr hab. Jolanta Nastula

17.12.2014 Małgorzata Kościesza
"Analiza zmian pola elektrycznego w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF) rejestrowanych przez satelitę DEMETER nad obszarami silnych trzęsień ziemi" 
promotor: dr hab. Jan Błęcki, prof.nadzw.

17.12.2014 Tomasz Wiśniowski
"Tools and methods to establish collision rates in the Solar System"
promotor: prof. dr Hans Rickamn

Poprawiony: piątek, 15 lipca 2016 11:39