Grupy Badawcze Drukuj

ZAKŁAD GEODEZJI PLANETARNEJ

Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu

ZESPÓŁ FIZYKI PLAZMY

Pracownia Prognoz Helio-Geofizycznych

ZESPÓŁ FIZYKI UKŁADU SŁONECZNEGO I ASTROFIZYKI

ZESPÓŁ DYNAMIKI UKŁADU SŁONECZNEGO I PLANETOLOGII

ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA, FILIA CBK PAN WE WROCŁAWIU

ZESPÓŁ OBSERWACJI ZIEMI