EDEN Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 marca 2015 11:00

Testy i demonstracje CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego End-user driven DEmo for cbrNe "EDEN"

Projekt EDEN ma na celu poprawę przygotowania państw UE do reagowania na skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi (CBRNE) poprzez wykorzystanie narzędzi i systemów wypracowanych w trakcie poprzednich projektów badawczo-rozwojowych, ich adaptację i integrację. W wyniku tego zostanie opracowany interoperacyjny system, gotowy do użytku w wielu państwach europejskich. Walidacja systemu zostanie przeprowadzona przez użytkowników końcowych podczas demonstracji na poligonach i w warunkach sztabowych.

 

Projekt jest realizowany w ramach 7. PR UE COOPERATION (SEC), na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr 313077.
Projekt współfinansowany ze środków finansowych na naukę w latach 2014-2016  przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej
http://www.eden-security-fp7.eu/

Poprawiony: piątek, 20 marca 2015 11:11