Pracownicy naukowi CBK Drukuj
Profesorowie
Profesorowie instytutu

1 Banaszkiewicz Marek

2 Błęcki Jan

3 Brzeziński Aleksander

4 Grzędzielski Stanisław

5 Kłos Zbigniew

6 Kofman Włodzimierz

7 Nastula Jolanta

8 Macek Wiesław

9 Oszczak Stanisław

10 Popielawska Barbara

11 Rickman Hans

12 Sąsiadek Jerzy

13 Stanisławska Iwona

14 Schillak Stanisław

15 Stasiewicz Krzysztof

16 Sylwester Janusz

17 Zieliński Janusz

1 Bzowski Maciej

2 Czechowski Andrzej

3 Kaczorowski Marek

4 Królikowska-Sołtan Małgorzata

5 Lewiński Stanisław

6 Mege Daniel

7 Rataj Mirosław

8 Ratkiewicz Romana

9 Rothkaehl Hanna

10 Schreiber Roman

11 Seweryn Karol

12 Siarkowski Marek

13 Sylwester Barbara

14 Zalizocskyy Andreij

Adiunkt Asystent

1 Dziak-Jankowska Beata

2 Kotarba Andrzej

3 Kowalska Leszczyńska Izabella

4 Lejba Paweł

5 Sokół Justyna

6 Wajer Paweł

7 Wawrzaszek Anna

8 Wawrzaszek Roman

9 Woźniak Edyta

1 Grynyshyna Poliuga Oksana

2 Przepiórka Dorota

3 Stevanović Dorde

 Poprawiony: środa, 20 marca 2019 11:39