ROSETTA logo ROSETTA
Zakład Teledetekcji 
 

Cele misji

w drodze na kometę Misja Rosetta ma na celu wyjaśnić zjawiska związane z powstaniem komet, związków zachodzących w materii międzygwiezdnej oraz ich wpływie na powstanie Układu Słonecznego. Będzie to możliwe m.in. dzięki następującym badaniom:

 • ogólna charakterystyka jądra, określenie właściwości dynamicznych, zawartości i kształtu,
 • analiza chemiczna i mineralogiczna gazów i pyłów,
 • określenie właściwości fizycznych i związków pomiędzy składnikami gazowymi i pyłowymi komety,
 • wyjaśnienie aktywności komet i procesów zachodzących na powierzchni i wewnątrz jądra,
 • charakterystyka asteroid, obejmująca własności dynamiczne i skład.
Misja Rosetta umożliwi badanie jądra komety Churyumova-Gerasimenko i otaczajacego go obłoku pyłowo-gazowego w szerokim zakresie w ciągu dwóch lat. Badanie jądra rozpocznie się, gdy kometa znajdzie się w odległości około 3.25 AU od Słońca.

Krótko o projekcie

Międzynarodowa misja ROSETTA została przyjęta przez Komitet Naukowy ESA w listopadzie 1993 jako podstawowa misja w programie długoterminowych lotów naukowych. Celem misji było początkowo zbadanie komety 46 P nazywanej kometą Wirtanena, jednak z powodu opóźnionego ponad rok startu, nowym celem jest obiekt 67 P znany jako kometa Churyumova-Gerasimenko. W czasie swej dziesięcioletniej podróży do celu, statek kosmiczny przeleci w bliskiej odległości obok co najmniej jednej asteroidy. Zakończenie misji przewidziane jest w roku 2015.

Start w 2004 roku

ROSETTA Rosetta pierwotnie miała być wyniesiona 26 lutego 2004. W rzeczywistości start misji został opóźniony. Najpierw z powodu złych warunków atmosferycznych przełożono go o 24 godziny, a potem opóźniono ze względów technicznych. Zauważono ubytek pianki izolacyjnej na zbiorniku paliwa rakiety i należało dokonać naprawy.
Ostatecznie Rosetta wystartowała 2 marca 2004 na rakiecie Ariane 5G+ z poligonu Kourou w Gujanie Francuskiej. Masa całego satelity wynosi 3000 kg. W celu uzyskania jak największej energii potrzebnej do wyniesienia tak daleko, zostanie wykorzystane pole grawitacyjne Ziemi i Marsa. Długi czas trwania misji wymaga wprowadzenia okresów hibernacji. Misja jest podzielona na kilka faz:

Wydarzenia Data
Start 2 marca 2004
Pierwsze wspomaganie grawitacyjne Ziemi marzec 2005
Wspomaganie grawitacyjne Marsa marzec 2007
Drugie wspomagania grawitacyjne Ziemi listopad 2007
Spotkanie z asteroidą Steins listopad 2008
Trzecie wspomagania grawitacyjne Ziemi listopad 2009
Spotkanie z asteroidą Lutetia wrzesień 2010
Wejście Rosetty w stan hibernacji lipiec 2011
Spotkanie z kometą maj 2014

Obecnie trwa tzw. faza Commissioning czyli okresowo przeprowadzane są testy sprawdzające poprawność pracy satelity i aparatury naukowej.

Aparatura naukowa

Na pokładzie ROSETTY znajdują się przyrządy, które wraz z orbiterem będa okrążać kometę oraz przyrządy lądownika ROLAND. Na orbiterze umieszczone są:

 • Spektrometr promieniowania widzialnego i podczerwonego VIRTIS
 • Spektrometr UV ALICE,
 • System optyczny OSIRIS,
 • Mikrofalowy przyrząd MIRO,
 • Spektrometr ROSINA.

Lądownik zawiera między innymi: Lądownik ROLAND

 • system MUPUS do badań densymetrycznych oraz termicznych i mechanicznych właściwości jądra komety,
 • próbnik i analizator gazowy COSAC do wykrywania i identyfikacji molekuł organicznych,
 • magnetometr i plasmamonitor ROMAP, który dane o oddziaływaniu wiatru słonecznego na kometę w zależności od jej odległości od Słońca,
 • system SESAME do badania zjawisk elektrycznych, sejsmicznych i akustycznych zachodzących na powierzchni jądra komety.

uaktualniono 21 marca 2005

powrót