Geodynamics Print E-mail

Wykaz obszarów badawczych:

1. Badanie ruchu obrotowego Ziemi

Ruch bieguna, precesja/nutacja astronomiczna, zmiany długości doby, perturbacje geofizyczne ruchu obrotowego Ziemi (efekty atmosferyczne, oceaniczne, ...), interpretacja geofizyczna danych obserwacyjnych uzyskanych rożnymi technikami, metody analizy numerycznej szeregów czasowych.

2. Analiza obserwacji sztucznych satelitów Ziemi

Teoria ruchu SSZ (sztucznych satelitów Ziemi) z rozróżnieniem na satelity niskie (GRACE, ERS1, TOPEX, ...) i wysokie (LAGEOS, ...), wyznaczanie ruchu płyt tektonicznych z obserwacji satelitarnych, tworzenie sieci geodezyjnych, wyznaczanie pola grawitacyjnego Ziemi z danych misji satelitarnych (np. GRACE).

3. Pole grawitacyjne Ziemi i geoida

Pomiary grawimetryczne - lądowe, morskie, lotnicze i satelitarne (gradiometria, pomiary międzysatelitarne), modele pola siły ciężkości, badanie przebiegu geoidy, wysokościowe układy odniesienia, teoria izostazji, geofizyczna interpretacja danych grawimetrycznych, analiza perturbacji orbit sztucznych satelitów Ziemi i wyznaczanie współczynników rozwinięć pola grawitacyjnego Ziemi.

4. Pływy ziemskie

Teoria i modelowanie zjawiska pływów, pływy skorupy ziemskiej i pływy oceaniczne, efekty pływowe w atmosferze, pomiary pływowe (grawimetry, ekstensometry, klinometry), analiza danych i interpretacja geofizyczna.

5. Wykorzystanie technik GPS w geodezji i nawigacji

Technika pomiarów fazowych, wyznaczanie współrzędnych z obserwacji statycznych, tworzenie sieci geodezyjnych (globalnych i regionalnych), pomiary obiektów w ruchu, technika pomiarów kodowych, inne zastosowania obserwacji GPS.

Badanie zmian poziomu mórz i oceanów

Fizyczna powierzchnia morza, metody pomiarowe (mareografy, altimetria satelitarna), zjawiska klimatyczne i trendy wiekowe, modele globalne i lokalne.

Tematy doktoratów w toku lub zakończonych w ostatnich latach:

- Jerzy Nawrocki, Realizacja skali czasu dla potrzeb badan geodynamicznych, promotor doc. W. Jaks, zakończona w roku 1997

- Waldemar Wiejak, Analiza metod wyznaczania pola grawitacyjnego Ziemi na podstawie pomiarów miedzysatelitarnych, promotor prof. J. Zielinski, zakończona w roku 1997

- Sergei D. Petrov, Modeling geophysical excitation of Earth rotation: stochastic and nonlinear approaches, promotor prof. A. Brzeziński, zakończona w roku 1998

- Ryszard Zdunek, Podstawy teoretyczne i wymagania praktyczne tworzenia i unifikacji układów wysokościowych, promotor prof. A. Łyszkowicz, praca w toku

- Anna Tyranowska, Pomiar błędu przedziału czasu (The interval error) i porównania częstotliwości precyzyjnych wzorców częstotliwości z użyciem pomiarów fazowych GPS, promotor Prof. nadzw. dr hab. J. Łatka, zakończona w roku 2004.

- Leszek Jaworski, Realizacja trójwymiarowego układu odniesienia dla obszaru Polski, promotor Prof. nadzw. dr hab. J. Łatka, praca w toku

Charakter pracy:

- teoria

- analiza numeryczna i interpretacja danych pomiarowych

Wymagane wykształcenie kandydatów - preferowane kierunki studiów:

- geodezja

- geofizyka

- astronomia

- matematyka stosowana

Typ umiejętności zapewnianych przez ukończenie studiów i szanse na rynku pracy:

Umiejętności:

- metodyka pracy naukowej

- posługiwanie się pakietami programów komputerowych

- umiejętności programowania oraz obróbki dużych zbiorów danych

- czytanie i pisanie w języku angielskim

Szanse:

- Zrobienie doktoratu otwiera możliwości uzyskania stypendium post-doktorskiego w wielu ośrodkach zagranicznych

- Będzie również niewątpliwie ważnym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia w europejskich programach kosmicznych (np. system GALILEO)

Lista potencjalnych promotorów, w nawiasie podane są numery wymienionych wyżej obszarów badawczych:

Prof. dr hab. B. Kołaczek (1) 
Prof. nadzw. dr hab. W. Kosek (1) 
Prof. nadzw. dr hab. J. Nastula (1) 
Prof. dr hab. A. Brzeziński (1) 
Prof. dr hab. J. B. Zieliński (2,3,5,6) 
Prof. nadzw. dr hab. J. K. Łatka (2,3) 
Prof. nadzw. dr hab. M. Rutkowska (2)
Last Updated on Wednesday, 09 May 2012 11:00
 
Start
We have 11 guests online
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL