SWEX Print

swex

 

POLSKI PROJEKT NAZIEMNYCH BADAŃ WALIDACYJNYCH “SWEX” (Soil Water and Energy Exchange) dla misji ESA SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity)

Klimat Ziemi zmienia się skutkiem działalności człowieka. Wolno, jak na skalę jednej generacji, ale szybko i coraz szybciej na skalę kilku. O przyczynie wiemy od niedawna, o kierunku i tempie zmian niewiele. A jest to wiedza niezbędna, jedna z pilniejszych dla ludzkości. Aby ją zdobyć należy obserwować zmiany w skali globalnej, i w miarach odpowiadających nauce i technikom obserwacyjnym. O tempie zmian decyduje globalny obieg wody.

Misja ESA SMOS ma służyć takim badaniom. Ale każda metoda obserwacji zdalnej dostarcza danych spójnych przestrzennie, kosztem wzrostu niepewności w miarach absolutnych. Od 2009, SMOS będzie obserwować wilgotność gleb i zasolenie  oceanów, bo one decydują o tempie wymiany wody z atmosferą, i obiegu wody w cyklu oceanicznym. Te dane muszą być wartościowane pomiarami naziemnymi, też na skalę globalną.

SMOS będzie obrazował naturalny szum Ziemi w paśmie 1,4 GHz metodą radiometru interferometrycznego, tak jak radio-astronomowie obserwują radio-źródła na niebie.

Pomiary naziemne, nawet te bardzo precyzyjne, są jednak przestrzennie niespójne. Uzupełniają obserwacje orbitalne, dając im powiązania miejscowe. Temu celowi będzie służyć kampania Cal-Val prowadzona na Ziemi przez 43 zespoły i konsorcja badaczy z całego świata.

Jednym z nich koordynuje CBK PAN, w projekcie SWEX. Projekt angażuje zespoły z IGiK, Warszawa, IA PAN, Lublin, IGiPZ, Stacja w Szymbarku, IMUZ, Bydgoszcz.

Najistotniejsze dla badań są obszary bagienne. W Polsce projekt obejmuje bagna Biebrzy i Polesia. Polesie ciągnie się jednak 200-300 km na wschód od Bugu, a istotna wartość badań zależy od skali przestrzennej, bo mają one służyć obserwacjom globalnym z orbity. Problem istotności badań wielko-skalowych zaprząta zaangażowane zespoły. Są czynione starania aby szereg tematów związanych z monitorowaniem wilgotności  gleb i hydrologii połączyć ze współpracą z partnerami na Ukrainie i Białorusi oraz szerokim kręgiem badań środowiskowych.

Do badań angażuje się również zespół GMES, CBK, PAN pracujący nad wykorzystaniem wszelkich innych dostępnych danych z innych misji  satelitarnych, które mają za cel obserwacje środowiskowe.

Obserwacje orbitalne wymagają od badaczy naziemnych posługiwania się takimi zmiennymi obserwacyjnymi, które są dostępne technicznie z pokładu satelitów i mają związek fizyczny z procesami na Ziemi. To są nowe wyzwania dla wielu badaczy ale podjęcie ich nadaje nowego sensu badaniom tradycyjnym, które okazują się współcześnie potrzebne i ważne dla misji kosmicznych.

Badania z orbity stymulują rozwój środowiskowych badań na Ziemi w kierunkach związanych z istotnymi naukowo problemami nauk o Ziemi, jak na przykład Globalna Zmiana Klimatu.

SSS – Sea Surface Salinity - Powierzchniowe zasolenie mórz i oceanów.

SM – Soil Moisture  - Przy-powierzchniowa wilgotność gleb.

http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html

http://www.cbk.waw.pl

Last Updated on Friday, 14 May 2010 12:19