Aktualności

Projekt „openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany obecnie w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), dzięki założeniom uporządkowania i digitalizacji zasobów danych instytutu oraz ich upowszechnienia bezpłatnie w Internecie, pozwoli na otwarcie dostępu do unikalnych materiałów, które mogą być wykorzystane nie tylko w branży kosmicznej. Zarówno beneficjentami, jak i interesariuszami wysokiej wartości materiałów CBK PAN, oprócz środowisk naukowych będą także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz administracja.

Więcej …
Konferencja podsumowująca wyniki europejskiego projektu DRIVER+ Drukuj Email
poniedziałek, 02 marca 2020 10:52

W dniach 18 - 20 lutego br. w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca europejski projekt DRIVER+. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego, naukowców, dostawców zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz decydentów z Komisji Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich.

 

Wydarzenie stanowiło punkt kulminacyjny kilkuletniej współpracy 41 partnerów reprezentujących instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe, praktyków w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ratownictwa, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną oraz dostawców technologii z 15 krajów Europy i Izraela. Liderem konsorcjum projektu DRIVER+ jest firma ATOS z Hiszpanii, a koordynatorem technicznym holenderska organizacja TNO. CBK PAN pełni rolę lidera jednego z pięciu zadań projektowych.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano cztery duże międzynarodowe ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego (w Polsce, Francji, Holandii i Austrii) oraz pokaz końcowy (w Warszawie, w listopadzie 2019 roku). Celem tego ostatniego było zaprezentowanie, w jaki sposób efekty projektu DRIVER+ poprawiły jakość zarządzania kryzysowego na poziomie europejskim (ponadpaństwowym).

Prace badawcze w projekcie DRIVER+ koncentrowały się na wspieraniu wdrażania innowacji w zarządzaniu kryzysowym związanym ze zmianami klimatu (powodzie, pożary), wypadkami przemysłowymi oraz zagrożeniami medycznymi. Uczestnicy brukselskiej konferencji mieli okazję zapoznać się z wynikami tych badań. Jednocześnie dzięki wypracowanej w projekcie metodyce Trial Guidance Methodology pokazano, jak w sposób praktyczny oceniać użyteczność operacyjną takich innowacyjnych narzędzi i rozwiązań technicznych.

W celu promocji i dalszego upowszechniania wyników projektu powołano ogólnoeuropejską sieć tzw. Centrów Kompetencji. W jej skład wchodzi aktualnie siedem podmiotów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (Polska), Entente Valabre (Francja), L3CE (Litwa), Resilience Advisors Network (Irlandia), Estonian Academy of Security Sciences (Estonia) i Austriacki Czerwony Krzyż.

CBK PAN uzyskało status Centrum Kompetencji jako pierwsza instytucja w Europie. Będzie pełnić rolę punktu kontaktowego dla podmiotów zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, które zamierzają wdrożyć nowe rozwiązania operacyjnie i chciałyby zminimalizować ryzyko związane z tym procesem. CBK PAN współpracuje ściśle ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. 27 lutego br. instytucje podpisały list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w celu wdrożenia wyników projektu DRIVER+.

Projekt DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na podstawie umowy grantowej nr 607798 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

/CBK PAN/

Multimedia

https://www.driver-project.eu/the-driver-project-video-is-out/

Podsumowanie projektu DRIVER+.

https://www.driver-project.eu/a-video-of-the-driver-final-demonstration-is-out/

 

Pokaz końcowy projektu DRIVER+, zorganizowany w Warszawie w listopadzie 2019 przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

 

Przedstawiciele siedmiu Centrów Kompetencji DRIVER+ po podpisaniu porozumień powołujących sieć Centrów Kompetencji. Trzeci od prawej Marcel van Berlo, koordynator projektu DRIVER+. Fot. CBK PAN / DRIVER+ / Henry Browne

 

Dyrektor CBK PAN prof. dr hab. Iwona Stanisławska oraz Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka w trakcie podpisywania listu intencyjnego. Fot. SGSP

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 11:03
 
Start Aktualności Aktualności Konferencja podsumowująca wyniki europejskiego projektu DRIVER+
Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL