Aktualności

Z początkiem maja bieżącego roku Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) przystąpiło do projektu „openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem będzie uporządkowanie oraz digitalizacja zasobów danych naukowych zgromadzonych przez lata istnienia i funkcjonowania instytutu.

Więcej …
CBK PAN otworzy dostęp do swoich zasobów naukowych nie tylko dla branży kosmicznej! Drukuj Email
środa, 29 lipca 2020 12:06

Projekt „openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany obecnie w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), dzięki założeniom uporządkowania i digitalizacji zasobów danych instytutu oraz ich upowszechnienia bezpłatnie w Internecie, pozwoli na otwarcie dostępu do unikalnych materiałów, które mogą być wykorzystane nie tylko w branży kosmicznej. Zarówno beneficjentami, jak i interesariuszami wysokiej wartości materiałów CBK PAN, oprócz środowisk naukowych będą także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz administracja.

Instytut CBK PAN od momentu powstania (1977) prowadzi badania naukowe i działania na rzecz rozwoju branży kosmicznej. Dokumentacja i dane naukowe gromadzone na przestrzeni lat funkcjonowania instytutu stanowią niezastąpione źródło informacji o procesach zachodzących w atmosferze okołoziemskiej i kosmosie. Na dzień dzisiejszy zainteresowani wynikami badań lub danymi pomiarowymi mogą ubiegać się w sposób bezpośredni o możliwość skorzystania z zasobów danych instytucji. Jednak często nie można dotrzeć do unikalnych, w wielu przypadkach jedynych źródeł wyspecyfikowanych danych w inny sposób za wyjątkiem zorganizowania indywidualnej wizyty w CBK PAN, co pochłania czas, generuje koszty i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty uzyskania wymaganej informacji. Brak zdigitalizowanych zasobów CBK PAN skutkuje zatem brakiem poszerzania wiedzy przez naukowców, ale i specjalistów czy studentów, oraz hamuje rozwój gospodarczy przedsiębiorstw różnych branż, które pozbawione są dostępu do tych danych.

Udostępnione w ramach projektu openSPACE dane stanowić będą nowe otwarcie, przełom na rynku krajowym i także międzynarodowym, nie tylko branży kosmicznej. W oparciu o udostępnione surowe dane naukowe będą powstawać rozwiązania, ulepszone algorytmy, aplikacje. Niewątpliwie surowe dane naukowe są motorem prac badawczo-rozwojowych, można to uznać za fakt. W pierwszej kolejności znajdą zastosowania w firmach, podnosząc konkurencyjność branży kosmicznej, a następnie będą przenikać do podmiotów z pozostałych sektorów, oferujących rozwiązania usprawniające w skali masowej: geofizyce, telemetrii, komunikacji, teleinformatyce, informatyce, energetyce, rolnictwie czy zarządzaniu środowiskiem ekologii. Dzięki olbrzymiemu wolumenowi, obejmującemu blisko 70 lat badań i zgromadzonych w tym czasie źródłowych dokumentów pozwolą na wypracowywanie mniej zawodnych rozwiązań na przykład w komunikacji radiowej, lotniczej, morskiej, nawigacji GPS i szeregu innych.

Projekt „openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). CBK PAN otworzy dostęp do swoich zasobów naukowych nie tylko dla branży kosmicznej! Projekt „openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany obecnie w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), dzięki założeniom uporządkowania i digitalizacji zasobów danych instytutu oraz ich upowszechnienia bezpłatnie w Internecie, pozwoli na otwarcie dostępu do unikalnych materiałów, które mogą być wykorzystane nie tylko w branży kosmicznej. Zarówno beneficjentami, jak i interesariuszami wysokiej wartości materiałów CBK PAN, oprócz środowisk naukowych będą także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz administracja.

Instytut CBK PAN od momentu powstania (1977) prowadzi badania naukowe i działania na rzecz rozwoju branży kosmicznej. Dokumentacja i dane naukowe gromadzone na przestrzeni lat funkcjonowania instytutu stanowią niezastąpione źródło informacji o procesach zachodzących w atmosferze okołoziemskiej i kosmosie. Na dzień dzisiejszy zainteresowani wynikami badań lub danymi pomiarowymi mogą ubiegać się w sposób bezpośredni o możliwość skorzystania z zasobów danych instytucji. Jednak często nie można dotrzeć do unikalnych, w wielu przypadkach jedynych źródeł wyspecyfikowanych danych w inny sposób za wyjątkiem zorganizowania indywidualnej wizyty w CBK PAN, co pochłania czas, generuje koszty i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty uzyskania wymaganej informacji.

Brak zdigitalizowanych zasobów CBK PAN skutkuje zatem brakiem poszerzania wiedzy przez naukowców, ale i specjalistów czy studentów, oraz hamuje rozwój gospodarczy przedsiębiorstw różnych branż, które pozbawione są dostępu do tych danych. Udostępnione w ramach projektu openSPACE dane stanowić będą nowe otwarcie, przełom na rynku krajowym i także międzynarodowym, nie tylko branży kosmicznej. W oparciu o udostępnione surowe dane naukowe będą powstawać rozwiązania, ulepszone algorytmy, aplikacje.

Niewątpliwie surowe dane naukowe są motorem prac badawczo-rozwojowych, można to uznać za fakt. W pierwszej kolejności znajdą zastosowania w firmach, podnosząc konkurencyjność branży kosmicznej, a następnie będą przenikać do podmiotów z pozostałych sektorów, oferujących rozwiązania usprawniające w skali masowej: geofizyce, telemetrii, komunikacji, teleinformatyce, informatyce, energetyce, rolnictwie czy zarządzaniu środowiskiem ekologii.

Dzięki olbrzymiemu wolumenowi, obejmującemu blisko 70 lat badań i zgromadzonych w tym czasie źródłowych dokumentów pozwolą na wypracowywanie mniej zawodnych rozwiązań na przykład w komunikacji radiowej, lotniczej, morskiej, nawigacji GPS i szeregu innych.

Projekt „openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

openspacelog1

Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2020 11:36
 
Start Aktualności Aktualności CBK PAN otworzy dostęp do swoich zasobów naukowych nie tylko dla branży kosmicznej!
Naszą witrynę przegląda teraz 141 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL