Aktualności

23 stycznia 2019 roku została powołana do życia Szkoła Doktorska GeoPlanet. W jej skład wchodzi siedem instytutów Polskiej Akademii Nauki, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN).

Więcej …
Sat4Envi Drukuj Email
czwartek, 22 marca 2018 10:54

sat4envi_3Projekt  ”System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Partnerami, którymi są: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900,00 pln. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%)

 

Celem głównym projektu Sat4Envi jest udostępnienie  satelitarnych danych programu Copernicus oraz danych pochodzących z innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę kompleksowego systemu pozwalającego na powszechne i łatwe korzystanie z cyfrowej informacji satelitarnej w oparciu o istniejące i modernizowane w ramach projektu zasoby zaangażowanych instytucji. System zapewni możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych z satelitów służących do monitorowania środowiska, a także ich udostępnianie do celów naukowych, strategicznych i zapewnienia bezpieczeństwa.

Cyfrowe dane satelitarne programu Copernicus oraz pochodzące  z innych satelitów środowiskowych  udostępniane będą za pomocą stworzonego w ramach projektu portalu klienta, który dodatkowo zawierać będzie informacje ułatwiające odbiorcy jej prawidłowy odbiór.

Temu samemu celowi służyć będzie również przygotowany podczas trwania projektu program szkoleń dla użytkowników informacji satelitarnej.
Realizacja projektu służyć będzie również implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności pozwoli na osiągnięcie jej podcelu szczegółowego 2.1 „Zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych”.

 

fundusze_loga-1024x228

W ramach projektu Sat4Envi CBK PAN jest odpowiedzialne za:

- utworzenie Mobilnego Centrum Analizowania i Opracowywania Danych Satelitarnych (MCS), umożliwiającego efektywne wykorzystanie cyfrowych danych satelitarnych w zarządzaniu kryzysowymi ratownictwie, w miejscu wybranym przez użytkownika. MCS pozwoli także na wdrożenie pilotażowego programu uczestnictwa specjalistów z zakresu wykorzystywania informacji satelitarnych z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, w ćwiczeniach sztabowych i terenowych służb oraz instytucji zarządzania kryzysowego, w celu zapoznania użytkowników z informacją satelitarną w kontekście możliwości zaspokojenia ich konkretnych potrzeb operacyjnych.

- opracowanie i przeprowadzenie Programu Szkoleniowego dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa, obejmującego pozyskiwanie, analizę i wykorzystanie danych satelitarnych.

- wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji danych dostarczanych w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa.

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019 18:07
 
Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL