Aktualności

9 kwietnia 2018 dr Tomasz Mrozek, naukowiec Centrum Badań Kosmicznych PAN (Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Astronomiczny) jako pierwszy na świecie dostrzegł na powierzchni Słońca obszar aktywności, którego pojawianie się oznacza początek nowego, 25. cyklu słonecznego.

Więcej …
Nowa publikacja CBK PAN na temat rozbłysków słonecznych Drukuj Email
poniedziałek, 26 listopada 2018 14:29

W czasopiśmie Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics ukazała się praca naukowców Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN, w której autorzy opisują nowatorskie podejście do wyznaczania podstawowych parametrów plazmy złożonych rozbłysków słonecznych.

 

 

Zastosowana w badaniach metoda wykorzystuje model tzw. profilu elementarnego rozbłysku, szczegółowo opisany w pracy Gryciuk i in. (2017; doi: 10.1007/s11207-017-1101-8), który może być użyty m.in. do  rozłożeniu skomplikowanego rozbłysku słonecznego na zjawiska elementarne.

W opublikowanej pracy uwaga naukowców CBK PAN skupiła się na rozbłysku z 9 stycznia 2003 roku. Dane, które poddano analizie, zarejestrował spektrometru RESIK, umieszczony na pokładzie rosyjskiego satelity Koronas-F. Instrument RESIK został skonstruowany w Zakładzie Fizyki Słońca CBK PAN i w latach 2001-2003 prowadził obserwacje Słońca w zakresie promieniowania rentgenowskiego (fale o długości od 3.3 Å do 6.1 Å). Widma zarejestrowane przez spektrometr umożliwiają diagnostykę plazmy rentgenowskiej w przedziale temperatury od 1 miliona kelwinów do 30 milionów kelwinów.

Diagnostyka plazmy obejmuje  wyznaczanie rozkładów plazmy z temperaturą tzw.  różniczkowa miara emisji (ang. differential emission measure, DEM). W przypadku rozbłysku z 9 stycznia 2003 naukowcy ustalili, że trwające około 40 minut zjawisko składało się z czterech nakładających się na siebie rozbłysków. Ich intensywność sięgała od 30% do 80% intensywności całego rozbłysku w maksimum, czas trwania wyniósł od ~10 do ~30 minut.

Szczegółowy opis badań zawiera artykuł: Kepa, A., Sylwester, B., Sylwester, J., Gryciuk, M., Siarkowski, M. (2018). Analysis of the differential emission measure distributions for solar flares observed by RESIK. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 179, 545-552.

 

Na rysunku przedstawiono (z lewej) rozkład krzywej blasku analizowanego rozbłysku słonecznego na indywidualne profile elementarne oraz (z prawej) rozkłady różniczkowej miary emisji (DEM) otrzymane dla poszczególnych zjawisk wykorzystując strumienie promieniowania rentgenowskiego z obserwacji RESIK.

 

Edycja: Joanna Pietrzak

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2019 15:13
 
Start Z naszych badań Z naszych badań Nowa publikacja CBK PAN na temat rozbłysków słonecznych
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL