Aktualności

W dniach 28-29 maja 2018 roku zespół Centrum Informacji Kryzysowej (CIK) Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) uczestniczył w ćwiczeniach służb ratowniczych i podmiotów zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Stacja Przeworsk”.

Więcej …
Nowa publikacja CBK PAN na temat rozbłysków słonecznych Drukuj Email
poniedziałek, 26 listopada 2018 14:29

W czasopiśmie Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics ukazała się praca naukowców Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN, w której autorzy opisują nowatorskie podejście do wyznaczania podstawowych parametrów plazmy złożonych rozbłysków słonecznych.

 

 

Zastosowana w badaniach metoda wykorzystuje model tzw. profilu elementarnego rozbłysku, szczegółowo opisany w pracy Gryciuk i in. (2017; doi: 10.1007/s11207-017-1101-8), który może być użyty m.in. do  rozłożeniu skomplikowanego rozbłysku słonecznego na zjawiska elementarne.

W opublikowanej pracy uwaga naukowców CBK PAN skupiła się na rozbłysku z 9 stycznia 2003 roku. Dane, które poddano analizie, zarejestrował spektrometru RESIK, umieszczony na pokładzie rosyjskiego satelity Koronas-F. Instrument RESIK został skonstruowany w Zakładzie Fizyki Słońca CBK PAN i w latach 2001-2003 prowadził obserwacje Słońca w zakresie promieniowania rentgenowskiego (fale o długości od 3.3 Å do 6.1 Å). Widma zarejestrowane przez spektrometr umożliwiają diagnostykę plazmy rentgenowskiej w przedziale temperatury od 1 miliona kelwinów do 30 milionów kelwinów.

Diagnostyka plazmy obejmuje  wyznaczanie rozkładów plazmy z temperaturą tzw.  różniczkowa miara emisji (ang. differential emission measure, DEM). W przypadku rozbłysku z 9 stycznia 2003 naukowcy ustalili, że trwające około 40 minut zjawisko składało się z czterech nakładających się na siebie rozbłysków. Ich intensywność sięgała od 30% do 80% intensywności całego rozbłysku w maksimum, czas trwania wyniósł od ~10 do ~30 minut.

Szczegółowy opis badań zawiera artykuł: Kepa, A., Sylwester, B., Sylwester, J., Gryciuk, M., Siarkowski, M. (2018). Analysis of the differential emission measure distributions for solar flares observed by RESIK. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 179, 545-552.

 

Na rysunku przedstawiono (z lewej) rozkład krzywej blasku analizowanego rozbłysku słonecznego na indywidualne profile elementarne oraz (z prawej) rozkłady różniczkowej miary emisji (DEM) otrzymane dla poszczególnych zjawisk wykorzystując strumienie promieniowania rentgenowskiego z obserwacji RESIK.

 

Edycja: Joanna Pietrzak

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2019 15:13
 
Start Z naszych badań Z naszych badań Nowa publikacja CBK PAN na temat rozbłysków słonecznych
Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL