Aktualności

23 stycznia 2019 roku została powołana do życia Szkoła Doktorska GeoPlanet. W jej skład wchodzi siedem instytutów Polskiej Akademii Nauki, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN).

Więcej …
Rekrutacja 2021 Drukuj Email
piątek, 23 kwietnia 2021 00:00

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w drodze konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien:

- wybrać temat badawczy z załączonej listy i skontaktować się z promotorem;

- przedstawić własny temat zaakceptowany przez potencjalnego promotora.

Od wszystkich kandydatów wymagamy predyspozycji do pracy badawczej oraz znajomości języka angielskiego (w przypadku promotora obcojęzycznego podano jedynie tytuł angielski). Inne szczegółowe wymagania są podane przy poszczególnych tematach. Kandydaci powinni jak najszybciej nawiązać kontakt z wybranym promotorem (patrz strona domowa instytutu)

Rekrutacja trwa do 10.09.2021.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 20-24 września 2021

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając je na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.

4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. Wzór życiorysu

5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego

6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.

7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

- osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;

- doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

- wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);

- znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);

- motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 7 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

Warunki studiowania

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w ramach Szkoły Doktorskiej oferuje studia doktoranckie w zakresie nauki o Ziemi i środowisku

W trakcie trwania studiów doktorant uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Studia są czteroletnie i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 2100 zł.

Wszelkich informacji na temat studiów udziela koordynator studiów doktoranckich prof. Wiesław Macek e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel; 22 49 66 309 lub

sekretariat stadium Monika Kowalczyk email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 22 49 66 236

Merytorycznych informacji udzielają promotorzy (patrz lista proponowanych tematów prac).

 

Materiały do pobrania:

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Rekrutacji

Program Kształcenia

Program Kształcenia-zał

 

Studia doktoranckie

Reklama
Start Studia doktoranckie Rekrutacja 2021
Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL