Aktualności

W zasobach materiałów naukowych latami zbieranych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN znajduje się ogromny zbiór danych na temat badań Ziemi i kosmosu, wysokiej wartości związanych z nimi opracowań oraz wyników pomiarów z różnych unikalnych specjalistycznych aparatur.

Więcej …
Centrum Kompetencji DRIVER+ ułatwi wprowadzanie innowacji w zarządzaniu kryzysowym Drukuj Email
piątek, 06 grudnia 2019 11:20

W Polsce powstanie pierwsze w Europie Centrum Kompetencji DRIVER+, którego zadaniem będzie zmniejszenie ryzyka wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu kryzysowym. Centrum pozwoli realistycznie przetestować innowacje techniczne i organizacyjne, zanim te wejdą do służby operacyjnej.

 

Wspólną deklarację  w sprawie powołania Centrum Kompetencji podpisali w Warszawie 28 listopada br. dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) prof. Iwona Stanisławska i koordynator techniczny europejskiego projektu DRIVER+, dr Marcel van Berlo. Planowane powołanie sieci  Centrów Kompetencji to jeden z głównych rezultatów tego projektu – realizowanego przy znaczącym udziale CBK PAN i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

Centrum Kompetencji zapewni wszystkim zainteresowanym organizacjom z obszaru zarządzania kryzysowego w Polsce dostęp do nowatorskiej metodyki prowadzenia praktycznych testów (ang. Trial Guidance Methodology, TGM), wypracowanej w czasie realizacji projektu DRIVER+. Metodyka umożliwia ocenę funkcjonowania konkretnego rozwiązania technologicznego i/lub organizacyjnego w trakcie symulacji wiernie oddającej warunki operacyjne. Systemowe, elastyczne i skalowane podejście do zagadnienia testów pozwoli dostosować metodykę do oczekiwań konkretnego użytkownika oraz do konkretnego rozwiązania, którego praktyczna użyteczność  ma być zweryfikowana.

Powołanie Centrum i wykorzystanie w nim metodyki TGM ma szanse pomóc rozwiązać problem często zgłaszany przez organizacje zajmujące się zarządzaniem kryzysowym. Wskazywały one na ogromne ryzyko, z jakim wiąże się operacyjne wykorzystanie nowych technik, bez ich uprzedniego przetestowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W efekcie potencjalnie przydatne narzędzie może okazać się w praktyce wręcz szkodliwym dla działań ratunkowych i utrudnić zarządzanie sytuacją kryzysową. Takie obawy budzą niepokój i powodują opory przed nowościami. Działalność Centrum Kompetencji ma przyczynić się do wyeliminowania tego rodzaju barier.

W ofercie Centrum Kompetencji znajdą się również rozwiązania techniczne, koncepcje operacyjne i procedury – przygotowane i już sprawdzone przez wykonawców projektu DRIVER+. Centrum Informacji Kryzysowej w CBK PAN deklaruje także chęć skorzystania z metodyki TGM przy testowaniu nowych produktów i usług rozwijanych w ramach własnej działalności badawczej. W szczególności dotyczy to produktów geoinformatycznych, opartych na zobrazowaniach satelitarnych (zwłaszcza z programu Copernicus), zdjęciach i filmach z dronów.

Wsparcie transferu wiedzy pomiędzy praktykami zarządzania kryzysowego, specjalistami z zakresu ochrony ludności, instytucjami badawczymi i dostawcami rozwiązań wpisze się w działalność doradczą Centrum Kompetencji. W miarę możliwości wsparcie merytoryczne obejmie również administrację publiczną na wszystkich jej poziomach. Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN i Centrum Transferu Technologii SGSP liczą na kontynuację współpracy międzynarodowej. Wyrazili poparcie dla idei stworzenia ogólnoeuropejskiej sieci centrów kompetencji, wpierającej m.in. działania w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Podpisanie deklaracji  o powołaniu Centrum Kompetencji odbyło się przy okazji tzw.  demonstracji końcowej projektu DRIVER+. Była to symulacja pokazująca ocenianie użyteczności wybranych rozwiązań technicznych wspierających aktywację Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności w celu pomocy państwu trawionemu przez wielkoobszarowe pożary lasów. Pokazowi towarzyszyła dyskusja na temat mechanizmów wdrażania innowacji technicznych w zarządzaniu kryzysowym i oceny ich faktycznej użyteczności. Dyskusji patronowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a uczestnikami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, europejscy specjaliści w obszarze ratownictwa i zarządzania kryzysowego, oraz partnerzy projektu DRIVER+.

Projekt DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum w ramach 7 Programu Ramowego UE. Stronę polską reprezentują: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, firma ITTI sp. z o.o. Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie: http://www.driver-project.eu/.

 

Profesor Iwona Stanisławska, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN i dr Marcel van Berlo, koordynator techniczny projektu DRIVER+, po podpisaniu deklaracji w sprawie powołania Centrum Kompetencji DRIVER+.

Fot: CBK PAN / DRIVER+ / Henry Browne

Finałowa demonstracja projektu DRIVER+, w czasie której w praktyce pokazane zostało funkcjonowanie metodyki prowadzenia testów (ang. Trial Guidance Methodology).

Fot: CBK PAN / DRIVER+ / Henry Browne

Poprawiony: piątek, 06 grudnia 2019 11:34
 
Start Aktualności Aktualności Centrum Kompetencji DRIVER+ ułatwi wprowadzanie innowacji w zarządzaniu kryzysowym
Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL