Orbitalne serwisowanie satelitów tematem nowego projektu CBK PAN Drukuj
piątek, 04 września 2020 15:30

W styczniu br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęła się realizacja projektu „Opracowanie i walidacja układu sterowania manipulatora satelitarnego”, związanego z tematyką orbitalnego serwisowania satelitów.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach X edycji programu LIDER, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym kierowaniu zespołami badawczymi. Kierownikiem projektu jest dr inż. Tomasz Rybus, a w prowadzonych pracach uczestniczy dziewięciu pracowników Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej CBK PAN.

Komercyjne satelity często ulegają awariom przed upływem planowanego czasu użytkowania lub nawet krótko po wyniesieniu na orbitę. Rozwój technologii z zakresu robotyki kosmicznej umożliwi wkrótce dokonywanie napraw na orbicie z wykorzystaniem bezzałogowych satelitów serwisowych. Największe firmy działające w branży kosmicznej prowadzą obecnie prace nad bezzałogowymi satelitami serwisowymi, które mogłyby być wykorzystywane do naprawiania, tankowania oraz przenoszenia na inne orbity satelitów komercyjnych, a także do przechwytywania i usuwania z orbity kosmicznych śmieci. Najważniejszym i najtrudniejszym etapem planowanych misji serwisowych jest manewr przechwycenia satelity na orbicie.

Firmy zajmujące się tematyką orbitalnego serwisowania planują przeprowadzenie tego manewru za pomocą manipulatora zamontowanego na satelicie serwisowym. Ze względu na krótki czas trwania manewru przechwycenia układ sterowania manipulatora musi działać w trybie autonomicznym.

Celem realizowanego projektu, zgodnie z nazwą, jest opracowanie i walidacja układu sterowania manipulatora satelitarnego używanego do przechwytywania satelitów. W układzie sterowania zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania, m.in. wykorzystujące nowe algorytmy, opracowane już przez kierownika projektu. Zostanie także zbudowany model matematyczny przegubu manipulatora satelitarnego w oparciu o dane z badań laboratoryjnych pary kinematycznej manipulatora WMS Lemur, która obecnie jest rozwijana i komercjalizowana w ramach współpracy CBK PAN z jedną z firm działających w branży kosmicznej. Walidacja opracowanego układu sterowania przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem symulacji numerycznych oraz podczas kampanii testowej na dostępnym w CBK PAN specjalnym stanowisku, wykorzystującym płaskie łożyska powietrzne do symulowania warunków mikrograwitacji. Na zakończenie projektu planowane jest osiągnięcie piątego poziomu gotowości technologicznej, który wymaga zweryfikowania komponentów danej technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego oraz ich integracji z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Ostatnim etapem będzie ocena możliwości wdrożenia opracowywanego układu sterowania.

Więcej informacji o programie LIDER: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/

Projekt „Opracowanie i walidacja układu sterowania manipulatora satelitarnego” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr LIDER/19/0117/L-10/18/NCBR/2019. W ramach programu LIDER finansowane są projekty naukowe, których wyniki mogą być wykorzystane w gospodarce.

Poprawiony: piątek, 04 września 2020 15:34