Wspominamy Profesor Barbarę Kołaczek Drukuj
Aktualności
wtorek, 21 lutego 2017 10:10

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 lutego br. po długiej chorobie zmarła Profesor Barbara Kołaczek, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, a następnie Centrum Badań Kosmicznych PAN, człowiek wielkiego umysłu i wielkiego serca.

Profesor Barbara Kołaczek poświęciła pracy naukowej ponad 60 lat swojego życia. Do głównych kierunków tej intensywnej działalności należały: astronomia i geodynamika. Wniosła wybitny wkład w rozwój polskiej astrometrii. Jej zasługą było m.in. zorganizowanie służby szerokości w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu.

Profesor Barbara Kołaczek związała się z CBK PAN od momentu powstania Centrum, tj. od roku 1977. Była twórcą polskiej szkoły naukowej w zakresie badań ruchu obrotowego Ziemi, Kierownikiem Pracowni Ruchu Obrotowego Ziemi CBK PAN, w latach 1990-1994 zastępcą Dyrektora CBK PAN ds. naukowych, wieloletnim członkiem Rady Naukowej CBK PAN.

Profesor Barbara Kołaczek bardzo aktywnie uczestniczyła w licznych pracach krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. od roku 1953 była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a od roku 1983 Warszawskiego Towarzystwa Nauk, pełniła funkcję Przewodniczącej Sekcji w Komitecie Geodezji PAN, a w ostatnich latach była Członkiem Honorowym tego Komitetu.

Wiele ważnych funkcji Profesor Kołaczek pełniła również w organizacjach międzynarodowych – Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej, w tym w latach 1987-1990 była Prezydentem Sekcji II MAG, a w latach 1990-94 Prezydentem Komisji 19 MUA.

Profesor Barbara Kołaczek była promotorem w czterech przewodach doktorskich.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Zasłużony dla Geodezji i Kartografii.

Pozostanie w naszej pamięci.

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 10:13