Planetoida 2012 TC4 przeleci 12 października blisko Ziemi. Czy jest czego się obawiać? Drukuj
piątek, 06 października 2017 11:08

Planetoida 2012 TC4, małe ciało niebieskie o średnicy szacowanej na kilkanaście metrów, została odkryta 4 października 2012 roku w programie badawczym systematycznej i ciągłej obserwacji nieba Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System).

Obiekt ten, którego wielka półoś wynosi ok. 1,41 j.a. natomiast mimośród 0,34, należy do rodziny planetoid Apollo. 12 października br. spodziewamy się bliskiego przelotu tej planetoidy w pobliżu Ziemi.

Wyniki symulacji tego obiektu wykonano w dwóch przypadkach: w pierwszym uwzględniono wszystkie obserwacje dostępne do połowy lipca tego roku (Przypadek I), a w drugim kolejne aż do 1 października br. roku (Przypadek II). Wyniki obliczeń błędów elementów orbity (półoś wielka (a), mimośród (e) oraz nachylenie orbity do ekliptyki (i)) wraz z ich błędami przedstawiono w poniższej tabeli (źródło danych: https://ssd.jpl.nasa.gov/):

 

Element orbity

Przypadek I

Przypadek II

a [j.a.]

σa=1.2532e-05

σa=1.2996e-07

e

σe=9.3855e-06

σe=1.2075e-07

i [stopnie]

σi=9.7379e-05

σi=1.5165e-06

 

Warto zwrócić uwagę, że obserwacje, które pojawiły się między lipcem a październikiem tego roku spowodowały, iż błąd wyznaczenia elementów orbitalnych znacznie się zmniejszył, w przypadku półosi wielkiej nawet prawie stukrotnie. Aby zbadać zachowanie planetoidy 2012 TC4, wylosowano, zgodnie z rozkładem Gaussa i wartościami odchylenia standardowego podanego na stronie JPL NASA, 5000 wirtualnych obiektów (VO) plus obiekt poruszający się na orbicie nominalnej. Dla każdego z tych 5001 obiektów obliczono minimalną odległość zbliżenia do Ziemi 12 października 2017 roku. Rezultaty obliczeń zaprezentowane są na poniższym rysunku. Należy zauważyć, że rozrzut minimalnych odległości w przypadku II (gdzie uwzględniono obserwacje aż do października 2017 roku) jest dużo mniejszy niż w przypadku I (obserwacje do połowy lipca 2017 roku). Ponadto wartość średnia w obydwu przypadkach jest różna. W przypadku I uzyskano minimalną odległość od Ziemi wynoszącą 108708 km z błędem średnio kwadratowym 43966 km, w przypadku II wartość średnia wyniosła 50153 km z błędem średnio kwadratowym  wynoszącym 167 km. Rezultaty obliczeń pokazują, że planetoida 2012 TC4 minie Ziemię w bezpiecznej odległości.

rys1

Rysunek 1. Rozkład minimalnej odległości od Ziemi planetoidy 2012 TC4.

Credit: Paweł Wajer, CBK PAN

 

 

 

Paweł Wajer

Zespół Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN

Edycja: Joanna Pietrzak

Poprawiony: piątek, 06 października 2017 11:12